Fundering

Bookmark and Share Nederland bestaat voor een groot gedeelte uit veengrond en klei. Vooral veengrond is instabiel en dient daarom voor het bebouwen geheid te worden. Een heipaal wordt de grond in gedreven tot deze op een stevige zandlaag komt te rusten.

Laten we als stelregel nemen dat u voor een serre fundering nodig heeft wanneer de rest van uw huis ook geheid is.

Soms is het mogelijk om andere vormen van fundering te gebruiken, maar dat wordt een erg bouwtechnisch verhaal. Uw serreleverancier kan hier meer over vertellen. Informeer desnoods bij uw gemeente op welk type grond uw huis gebouwd is en welke fundering hier voor nodig is.