Financiering van een serre

Bookmark and Share Als u een serre wilt aanschaffen, bent u zich vast al aan het oriënteren op de mogelijke manieren om dit te financieren. Door de gemiddelde prijzen van serres te bekijken en gratis 6 offertes aan te vragen kunt u de globale kosten van een serre achterhalen. Om een serre te financieren heeft u vier opties: uw spaargeld aanspreken, een hypotheek afsluiten of verhogen, een persoonlijke lening nemen of een doorlopend krediet aanvragen.

Spaargeld
Indien u over voldoende spaargeld beschikt, is dit de voordeligste optie om een serre te financieren. De rente die u betaalt over uw spaargeld is namelijk een stuk lager dan de rente voor bijvoorbeeld een hypotheek of persoonlijke lening. Het is wel aan te raden om alleen spaargeld te gebruiken waarover u vermogensrendementsheffing bent verschuldigd. 

Hypotheek
U kunt ervoor kiezen om uw huidige hypotheek te verhogen, een tweede hypotheek af te sluiten of een nieuwe hypotheek met bouwdepot te nemen. Helaas gaat dit niet meer zo gemakkelijk als vroeger. De maximale hypotheek mag tegenwoordig niet meer hoger zijn dan de marktwaarde van de woning. Om uw hypotheek te kunnen uitbreiden, moeten de verbouwingskosten daarnaast minimaal €25.000 bedragen. Dit is dus alleen zinvol als u een vrij dure serre aanschaft of als de serre onderdeel vormt van een grotere verbouwing. Als u kiest voor een tweede hypotheek, kunt u de hypotheekrente vaak aftrekken in uw belastingaangifte. Sinds 1 januari 2013 kan dit echter alleen bij het afsluiten van een lineaire hypotheek of annuïteitenhypotheek, die na maximaal dertig jaar volledig moet zijn afgelost. Sluit u een hypotheek af voor een nieuwe woning? Dan kunt u meteen al beslissen om een hoger bedrag te lenen voor de serre. Dit extra bedrag wordt ook wel een bouwdepot genoemd en kunt u gebruiken zonder later nog extra kosten te maken voor de uitbreiding van de hypotheek (zoals de notariskosten).

Persoonlijke lening
Om uw serre te financieren kunt u een persoonlijke lening afsluiten. U kiest hierbij voor een vast bedrag, een vaste rente en een vaste aflossingstijd. U ontvangt het bedrag vaak in één keer op uw rekening en de rente is fiscaal aftrekbaar. Houd echter wel rekening met een flink bedrag aan rente over een looptijd van maximaal twintig jaar. Denk ook altijd goed na of u een verhoging van de vaste lasten ook nog op kunt brengen als u te maken krijgt met inkomensachteruitgang.

Doorlopend krediet
U kunt een serre ook financieren door een doorlopend krediet aan te vragen. U spreekt hierbij altijd een limiet af met de bank, dus u kunt op ieder gewenst moment tot dit maximale bedrag lenen. Het doorlopend krediet is dus erg flexibel en de aflossing begint pas wanneer u het krediet aanspreekt. Per maand betaalt u een variabele rente, die echter niet fiscaal aftrekbaar is.